Årsmøte 2020

Norsk Münsterländer klubb

ÅRSMØTE

 

Norsk Münsterländer Klubb innkaller til årsmøte for 2019

Sted: Mortens Kro, 2.etg. Adresse: Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, www.mortenskro.no

Tid: Tirsdag 3.mars 2020 – kl 18.30

 

Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 29.01.2020.

Forslagene sendes mail:sekretariat@nmlk.no

Eller pr. post til: Birte Wold Myhre, Siggerudveien 874, 1400 Ski

 

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen innen 29.01.2020.

 

Valgkomiteens medlemmer:

 

Eva Kulstadvik, Austadgangen 3, 3044 Drammen

Tlf.: 408 79 628 E-mail: mailto:eva-ku@online.no

 

Pål Berge, Stigervn. 5, 3031 Drammen

Tlf.: 975 47 160 E-mail: piberge@online.no

 

Bjørn Roar Eriksen, Barlinveien 5 B, 3084 Holmestrand

Tlf.: 995 51 946 E-mail: mediacus@gmail.com

 

 

Dagsorden:

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Konstituering.

Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps

Godkjennelse av fullmakter

Årsberetninger for 2019

Regnskap for 2019

Budsjett for 2020

Innkomne forslag

Valg

 

Årsmøtepapirene legges ut i papirformat en time før møtet starter.

Ved henvendelse til Birte Wold Myhre kan de sendes pr.mail eller vanlig post.

Papirene er tilgjengelige 2 uker før dato for årsmøte.

 

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2019,

informasjon om aktiviteter i 2020, samt andre aktuelle saker.

Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg.

Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling,

og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte.

 

Det blir enkel bevertning.

 

Vel møtt!

 

Styret – Norsk Münsterländer Klubb