Aktiviteter for 2017

NB! Dette er kun foreløpig oversikt, datoer kan endre seg.

Arrangement Ansvarlig Sted Dato
Medlemsmøte Avlsrådene Mortens Kro 10.01.2017
Årsmøte Styret    
Vintersamling Jaktrådet Fagerhøi, Sør-Fron 01-02.04.2017
Høyfjellprøve Jaktrådet Fagerhøi, Sør-Fron 02.04.2017
Camp vilmark Utstillingsrådet Lillestrøm 31.03 – 02.04.2017
Fellesutstillingen Utstillingsrådet Hvaltjern, Fetsund 06.05.2017
Apportprøve Jaktrådet Brevig, Enebakk 28.05.2017
Apportprøvekurs Jaktrådet Åstjern, Hadeland 03-04.06.2017
Apportprøve Jaktrådet Åstjern, Hadeland 05.06.2017
Sommersamling Utstillingsrådet Dombås, Dovre 10-11.06.2017
Spesialutstilling Utstillingsrådet Dombås, Dovre 11.06.2017
Kurs jaktdressur DK Agder og Telemark Arendal 01-02.07.2017
NM Skog 2017 Jaktrådet Vindfjell, Siljan 25-27.08.2017
Skogfuglprøve Jaktrådet Vindfjell, Siljan 26-28.08.2017
Skogfuglprøve Jaktrådet Stange, Hedemark 23-24.09.2017
Fullkombinertprøve Jaktrådet Stange, Hedemark 24.09.2017
Klubbmesterskap Lavland Jaktrådet