Årets münsterländer

Avlsrådene ønsker å se på dagens regelverk for kåring av årets münsterländer. Vi ønsker i den forbindelse innspill fra våre medlemmer til dette arbeidet.

  • Er poenggivingen rettferdig?
  • Er det for få kategorier?
  • Er det for mange kategorier?

Vi ønsker innspill fra DEG innen 30. juni.

Vi vil gå gjennom innspillene og vurdere om det er behov for endringer. Et eventuelt revidert forslag vil bli lagt ut på høring til medlemmene høsten 2017, slik at nytt regelverk kan trå i kraft fra 2018.

Send innspillet til avlkl@nmlk.no.

Vi vil samtidig minne om at for en rask oppdatering av årets münsterländer 2017 er vi avhengig av at eiere sender inn resultater fortløpende, da registrering i NKK kan ta noe tid.

Mvh
Avlsrådet kleiner og Avlsrådet grosser

 

Dagens regelverk:

Regelverk for tildeling av premier til årets Kleiner Münsterländere

Regelverk for tildeling av premier til årets Grosser Münsterländer