Avlsråd

Årets münsterländer

Avlsrådene ønsker å se på dagens regelverk for kåring av årets münsterländer. Vi ønsker i den forbindelse innspill fra våre medlemmer til dette arbeidet. Er poenggivingen rettferdig? Er det for få kategorier? [...]
1 2 3 4 5 6