Høring avlsplan

Dette er en samleside for høringsuttalelser i forbindelse med ny avlsplan for begge rasene. Alle uttalelser skal sendes de respektive avlsrådene.
Forslag til ny avlsplan kan dere lese : her.