Ektopisk ureter

Avlsrådet Kleiner har mottatt informasjon fra Tyskland om økende forekomst av den arvelige sykdommen ektopisk ureter (ofte forkortet EU) i rasen. Det er registrert tilfeller i både Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.

Hva er ektopisk ureter?

Ektopisk ureter er en medfødt og arvelig misdannelse i hundens urinledere. Begge kjønn er berørt av lidelsen, hannhunder statistisk noe hyppigere enn tisper. Urinlederne skal normalt munne inn i øvre del av blæra. Ved EU munner en eller begge urinledere inn på feil sted. De kan enten gå helt utenom blæra og rett inn i livmor eller prostata, eller de kan gå til blæreveggen, men munne inn i blærehalsen, urinrøret eller i skjeden. På denne måten omgås blæra som lagringsorgan for urin, og det kan føre til inkontinens (urinlekkasje) eller at urin hoper seg opp i andre organer som ikke kan utvide seg på samme måte som blæra. Mange av hundene med EU har utvidet urinleder og nyrebekken, med påfølgende fare for nyreskade.

Hvilke symptomer får hunder med EU?

Et av de vanligste symptomene er urinlekkasje. Dette merkes ofte gjennom våt eller skitten pels på lårene, irritert hud eller eksem. Symptomene kan komme fra valpealder, eller de kan oppstå først i voksen alder. Et annet symptom er hyppig urinering, og at hunden bruker lang tid når den skal tisse. Dette skyldes at det i noen tilfeller blir en utposning i blæreveggen som vanskeliggjør tømming av blæra. I andre tilfeller igjen blir hunden syk i ung alder og dør av nyresvikt. Dette skyldes at urinen hoper seg opp i nyrene og medfører skader i nyrestrukturen. Et slikt sykdomsforløp kan føre til død allerede tidlig i valpealder, og det kan tenkes at det forekommer mørketall der ektopisk ureter ikke er blitt undersøkt som årsak ved valpedød. 

Gjentatte blærebetennelser og evt. også nyrebekkenbetennelser kan også forekomme. Derfor bør man hos hunder med slike symptomer også undersøke om ektopisk ureter kan være underliggende årsak. 

Det kliniske helhetsbildet ved EU er svært variabelt. Det kan variere mellom ett eller flere symptomer allerede i valpealder, over nyresvikt og død, til livslang symptomfrihet. Dette betyr at EU kan, men ikke nødvendigvis må, føre til helseproblemer hos hunden.

Forekomst

I Norge er det foreløpig tre hunder som har bekreftet diagnose. I Danmark er det registrert 9 tilfeller. I Sverige er det registrert to tilfeller. I Tyskland er det mellom juni 2016 og mars 2018 undersøkt 243 hunder. En fordeling av undersøkelsene i Tyskland tyder på at fordelingen ligger på 68 % er A, 24 % B og 7 % C. Bare 31 % av hundene med diagnose C hadde synlige symptomer. 

Norske hunder med diagnose

Tyske hunder med diagnose C