Ektopisk ureter

Avlsrådet Kleiner har mottatt informasjon fra Tyskland om økende forekomst av den arvelige sykdommen ektopisk ureter (ofte forkortet EU) i rasen. Det er registrert tilfeller i både Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.

Hvordan undersøke?

På årsmøtet 1. mars 2018 ble det vedtatt å sette av penger til økonomisk støtte for undersøkelse av avlshunder. Det gis nå støtte på inntil 1500 kroner per hund. 

Undersøkelse av hunder kan gjøres på flere måter. Ultralyd foretatt av en dyrlege med spesialisering innen feltet er en metode der dyrlegen kan se om hundens anatomi ser normal ut eller om der er grunn for videre undersøkelser. For eksakt diagnose anbefales det av norske dyrleger en CT. 

Dyrleger som kan gjøre undersøkelsen:

  • Hanne W. Mittelbach v/ Evidensia Groruddalen Dyrlegeklinikk 

Avlsrådet jobber med å få flere spesialister innen ultralyd til å kunne ta imot hunder for ultralydundersøkelse. 

Hva er ektopisk ureter?

Ektopisk ureter er en medfødt og arvelig misdannelse i hundens urinledere. Begge kjønn er berørt av lidelsen, hannhunder statistisk noe hyppigere enn tisper. Urinlederne skal normalt munne inn i øvre del av blæra. Ved EU munner en eller begge urinledere inn på feil sted. De kan enten gå helt utenom blæra og rett inn i livmor eller prostata, eller de kan gå til blæreveggen, men munne inn i blærehalsen, urinrøret eller i skjeden. På denne måten omgås blæra som lagringsorgan for urin, og det kan føre til inkontinens (urinlekkasje) eller at urin hoper seg opp i andre organer som ikke kan utvide seg på samme måte som blæra. Mange av hundene med EU har utvidet urinleder og nyrebekken, med påfølgende fare for nyreskade.

Hvilke symptomer får hunder med EU?

Et av de vanligste symptomene er urinlekkasje. Dette merkes ofte gjennom våt eller skitten pels på lårene, irritert hud eller eksem. Symptomene kan komme fra valpealder, eller de kan oppstå først i voksen alder. Et annet symptom er hyppig urinering, og at hunden bruker lang tid når den skal tisse. Dette skyldes at det i noen tilfeller blir en utposning i blæreveggen som vanskeliggjør tømming av blæra. I andre tilfeller igjen blir hunden syk i ung alder og dør av nyresvikt. Dette skyldes at urinen hoper seg opp i nyrene og medfører skader i nyrestrukturen. Et slikt sykdomsforløp kan føre til død allerede tidlig i valpealder, og det kan tenkes at det forekommer mørketall der ektopisk ureter ikke er blitt undersøkt som årsak ved valpedød. 

Gjentatte blærebetennelser og evt. også nyrebekkenbetennelser kan også forekomme. Derfor bør man hos hunder med slike symptomer også undersøke om ektopisk ureter kan være underliggende årsak. 

Det kliniske helhetsbildet ved EU er svært variabelt. Det kan variere mellom ett eller flere symptomer allerede i valpealder, over nyresvikt og død, til livslang symptomfrihet. Dette betyr at EU kan, men ikke nødvendigvis må, føre til helseproblemer hos hunden.

Avlsrådet viser til at flertallet av hundene med diagnose C har hatt synlige symptomer. 

Forekomst

Følgende hunder i Norge er undersøkt med kjent diagnose:

Reg.nr. Navn hund Diagnose
SE15279/19 Fjell-Lyngen’s A-Pelle Fri
SE56117/2017 Vestra Fågelviks Embla EU
SE56116/2017 Vestra Fågelviks Eir Fri
SE56115/2017 Vestra Fågelviks Esmeralda Fri
NO38013/17 Vierhøgdas Milla Fri
NO44988/17 Vandaskogens April Fri
NO38012/17 Vierhøgdas Tina Fri
NO44984/17 Vandaskogens Atlas EU
NO38631/16 Alaska av Tabberas Fri
NO46316/16 Tereknutens Fabbri Fri
NO38765/14 Bergtuns Darco EU
NO38766/14 Bergtuns D-Pino EU
NO38768/14 Bergtuns Drage EU
NO38772/14 Bergtuns D-Tilde Fri
NO38773/14 Bergtuns D-Molly Fri
SE45201/2013 Brännåstorpets Bartholomeus EU
DK17430/13 Trehøjens B-Ronda Fri
NO40149/11 Vindfinn Abh Auris Fri
S63977/08 White Grouse´s Hunting Bess EU

I Danmark er det registrert 9 tilfeller. I Sverige er det registrert to tilfeller. I Tyskland er det mellom juni 2016 og november 2018 undersøkt 398 hunder. Av disse har 29 diagnose EU grad C. En fordeling av undersøkelsene i Tyskland tyder på at fordelingen ligger på 68 % er A, 24 % B og 7 % C. Bare 31 % av hundene med diagnose C hadde synlige symptomer. 

Tyske hunder med diagnose FRI (A og B)

Tyske hunder med diagnose C