Godkjente avlshunder

Avlshund

Forklaring:
JP-N Jaktpremiert i Norge Ja/Nei
JL Snitt jaktlyst av alle starter (DogWeb)  
JP-No Jaktpremiert i Norden (utenfor Norge)  Ja/Nei
JP-T Jaktpremiert tyske prøver  Ja/Nei
A Premiert i apport Ja/Nei
S Premiert på blod-/ferskspor Ja/Nei