Høring – etablering av Nordiske utstillinger

NKK har sendt ut følgende høring til sine medlemsklubber. NMLK ønsker å svare samlet på dette. Send derfor dine innspill til utstillingsrådet innen 1.august 2016. utstill@nmlk.no

Høringsbrev m vedlegg Nordiske utstillinger