INNKALLING TIL ÅRSMØTE for 2017

 

 

Norsk Münsterländer Klubb innkaller til årsmøte for 2017

Sted: Mortens Kro, 2.etg. Adresse: Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, www.mortenskro.no

Tid: Torsdag 1.mars 2018 – kl 18.30

Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 28.01.2018.

Forslagene sendes mail:sekretariat@nmlk.no
Eller pr. post til: Birte Wold Myhre, Siggerudveien 874, 1400 Ski

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen innen 28.01.2018.

Valgkomiteens medlemmer:

Terje Leidland, Hammerenveien 23, 1912 Enebakk
Tlf.: 915 26 593  E-mail: terjeleidland@live.com

Eva Kulstadvik, Austadgangen 3, 3044 Drammen
Tlf.: 408 79 628 E-mail: mailto:eva-ku@online.no

Pål Thoresen, Borgveien 4, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 911 36 366 E-mail: mailto:lokkeberget@hotmail.com

Dagsorden:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering.
Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps
Godkjennelse av fullmakter
Årsberetninger for 2017
Regnskap for 2017
Budsjett for 2018
Innkomne forslag
Valg

Årsmøtepapirene legges ut i papirformat en time før møtet starter.
Ved henvendelse til Birte Wold Myhre kan de sendes pr.mail eller vanlig post.
Papirene er tilgjengelige 2 uker før dato for årsmøte.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2017,
informasjon om aktiviteter i 2018, samt andre aktuelle saker.
Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg.
Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling,
og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte.

Det blir enkel bevertning.

Vel møtt!
Styret – Norsk Münsterländer Klubb