Innkalling til årsmøte

Årsmøte for NMLK blir tirsdag 5. mars 2019 klokken 18.30. 

Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 29.01.2019.
Forslagene sendes mail: sekretariat@nmlk.no
Eller pr. post til: Birte Wold Myhre, Siggerudveien 874, 1400 Ski

Innkalling årsmøte 2019

Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte!