Invitation til Dansk Münsterländer Klubs Jubilæum forårs markprøver

Jubilæums forårsmarkprøver d. 24. og 25. marts 2018 i Ballum-Rejsby

Dansk Münsterländer Klubs jubilæums forårsmarkprøve vil blive afholdt på de smukke og vildtrige terræner omkring Ballum-Rejsby i det sydvestlige Sønderjylland. Tonny Lønne har i en årrække foretaget en målrettet indsats i det åbne land for småvildtet. Med Vadehavet i baggrunden har Tonny Lønne skabt fantastiske rammer og muligheder for afvikling af markprøver på mere end 2.000 ha. De smukke omgivelser omkring marsken og Vadehavet sammen med den korte afstand til grænsen indbyder til at medbringe familien.

 

Dansk versjon
Engelsk versjon