Kontakt oss

Norsk Münsterländerklubb

Org nr     :    996 275 132
Konto nr :   7877.08.82094
Jakt          :   5010.05.46350
Utstill      :   1503.20.73597
E-post   :   sekretariat@nmlk.no


Styret

LEDER:
Bjørn-Roar Eriksen
Barlinveien 5 B, 3080 Holmestrand
Tlf.: 99 55 19 46
E-mail: leder@nmlk.no
(Leder og nestleder er mottagere på denne mailen)

NESTLEDER:
Inger Lise Øverby Ruud
Sletta 45, 1807 Askim
Tlf.: 47 31 95 83
E-mail: iljruud@online.no

STYREMEDLEMMER:
Jonny Løvstad
Tiurstien 12, 3320 Vestfossen
Tlf.: 97 14 30 50
E-mail: vorsteh2004@gmail.com

Tor Danielsen
Bahusvegen 6, 2030 Nannestad
Tlf.: 95 27 50 71
E-post: tor@ymse.info

VARAMEDLEMMER:
Siri Weisæth
Ivar Aasensvei 26, 0373 Oslo
Tlf.: 92 09 86 57
E-mail: siriweisaeth@gmail.com

Inger Johanne Kjorstad
Kilevegen 103, 2647 Sør-Fron
Tlf.: 92 04 51 14
E-mail: ijkjorstad@gmail.com

Administrasjon

SEKRETARIAT:
Reidar Folland
Trygve Strømbergsvei 6c, 1263 Oslo,
Tlf.: 90 02 37 52
E-mail.: sekretariat@nmlk.no

KASSERER:
Frode Haugli
Yksetvegen 60, 2388 Brummundal
Tlf.: 47 25 95 83
E-mail.: frode@brdal-regnskap.no

MATERIALFORVALTER:
Johnny Ruud
Sletta 45, 1807 Askim
Tlf.: 47 33 42 63 / 69 88 58 78
E-mail: johnnyroger71@gmail.com

WEBANSVARLIG:
Tom Jacobsen
Langvei 133, 4980 Gjerstad
Tlf.: 48 89 88 51
E-mail: web@nmlk.no

For innslag på hjemmesiden sendes til:
E-mail: web@nmlk.no

NMLK-REDAKSJONEN FUGLEHUNDEN:
Jan Gogstad Thorsen
Kløversvingen 44, 3612 Kongsberg
Tlf.: 92 06 00 91
E-mail: jan.gogstad.thorsen@gmail.com 

For innslag og stoff til » Fuglehunden» sendes til:
E-mail: red.fuglh@nmlk.no

Avlsråd grosser:

E-post til hele rådet: avlgr@nmlk.no

Leder:
Christian Bakke
Glasrudskogen, 3535 Krøderen
Tlf.: 32 14 79 82 / 92 05 06 54
E-mail: ch-bakke@online.no

Valpeformidler:
Ernst Evensen
Tukudalen, 3350 Prestfoss
Tlf.: 40 62 56 85
E-mail: ernst@fuglejakt.no

Raseinformasjon/utenlandskontakt:
Bjørn E. Larsen
Postvegen 197, 6040 Vigra
Tlf.: 41 43 80 07
E-mail:  bjela54@gmail.com

For mer info, se avlrådets egne side

Avlsråd kleiner:

E-post til hele rådet: avlkl@nmlk.no

Leder:
Atle Johannesen
Konvallveien 17, 1911 Flateby
Tlf.: 95 16 22 90
E-mail: atj@live.no

Åse Marie Skjeggedal Borgen
Smenstadgata 27. 3070 Sande i Vestfold
Tlf.: 40 06 82 33
E-mail: amsborgen@gmail.com

Reidar Folland
Trygve Strømbergsv. 6 C, 1263 Oslo
Tlf.: 90 02 37 52
E-mail: rfolland@online.no

Gidske Houge
Langvei 133, 4980 Gjerstad
Tlf.: 92 89 48 94
E-mail: gidske.houge@gmail.com

For mer info, se avlrådets egne side


Jaktrådet:

E-post til hele rådet: jakt@nmlk.no

Leder:
Henrik Haraldsen
Styrmoes vei 56, 3043 Drammen
Tlf.: 92 21 66 07
E-mail: henrik_haraldsen@hotmail.no

John Petter Gundersen
Kalliåsen 7, 3280 Tjodalyng
Tlf.: 90 10 33 51
E-mail.: john-p-g@online.no

Tom Jacobsen
Langvei 133, Melås, 4980 Gjerstad
Tlf.: 48 89 88 51
E-mail: tom.jacobsen@me.com
 

Utstillingsrådet:

E-post til hele rådet: utstill@nmlk.no

Leder:
Elisabeth Westby
Slåttmyrvegen 27, 2406 Elverum
Tlf.: 99 72 23 14
E-mail: ewestby79@hotmail.com

Henriette Seyffarth
L. P. Wettres vei 50 B, 1392 Vettre
Tlf.:
E-mail: henriette.seyffarth@gmail.com

Hilde Balke
Tåsenveien 89 A, 0873 Oslo
Tlf.:
E-mail: hilde.balke@gmail.com