Kontakt oss

Norsk Münsterländerklubb

Org nr     :    996 275 132
Konto nr :   7877.08.82094
Jakt          :   5010.05.46350
Utstill      :   1503.20.73597
E-post   :   sekretariat@nmlk.no


Styret

LEDER:
Bjørn-Roar Eriksen
Barlinveien 5 B, 3080 Holmestrand
Tlf.: 99 55 19 46
E-mail: leder@nmlk.no

NESTLEDER:
Ove Myhre
Siggerudveien 874, 1400 Ski
Tlf.: 90 69 18 79
E-mail: munster@online.no

STYREMEDLEMMER:
Jonny Løvstad
Tiurstien 12, 3320 Vestfossen
Tlf.: 97 14 30 50
E-mail: vorsteh2004@gmail.com

Siri Weisæth
Ivar Aasensvei 26, 0373 Oslo
E-mail: siriweisaeth@gmail.com

VARAMEDLEMMER:
Thomas Hammerstad
Skjeggebyveien 7, 1734 Hafslundsøy
Tlf.: 92 08 07 17
E-mail: thomashammerstad@googlemail.com

Trygve Midtgaard
Granbergstubben 194, 1275 Oslo
E-mail: mrtryggis@gmail.com

Administrasjon

SEKRETARIAT:
Ernst Evensen
Tukudalen, 3350 Prestfoss
Tlf.: 406 25 685
E-mail: sekretariat@nmlk.no

KASSERER:
Frode Haugli
Yksetvegen 60, 2388 Brummundal
Tlf.: 47 25 95 83
E-mail.: frode@brdal-regnskap.no

NMLK kontonummer: 7877.08.82094

WEBANSVARLIG:
Tom Jacobsen
Langvei 133, 4980 Gjerstad
Tlf.: 488 98 851
E-mail: web@nmlk.no

For innslag på hjemmesiden sendes til:
E-mail: web@nmlk.no

NMLK-REDAKSJONEN FUGLEHUNDEN:
Jan Gogstad Thorsen
Kløversvingen 44, 3612 Kongsberg
Tlf.: 920 60 091
E-mail: jan.gogstad.thorsen@gmail.com 

For innslag og stoff til » Fuglehunden» sendes til:
E-mail: red.fuglh@nmlk.no

Avlsråd grosser:

E-post til hele rådet: avlgr@nmlk.no

Leder:
Christian Bakke
Glasrudskogen, 3535 Krøderen
Tlf.: 32 14 79 82 / 920 50 654
E-mail: ch-bakke@online.no

Valpeformidler:
Ernst Evensen
Tukudalen, 3350 Prestfoss
Tlf.: 406 25 685
E-mail: ernst@fuglejakt.no

Raseinformasjon/utenlandskontakt:
Bjørn E. Larsen
Akerlia 14C, 0951 Oslo
Tlf.: 414 38 007
E-mail:  bjela54@gmail.com

For mer info, se avlrådets egne side

Avlsråd kleiner:

E-post til hele rådet: avlkl@nmlk.no

Anne Olbeck
Røykenveien 385, 1389 Heggedal
Tlf.: 48 19 22 27
E-mail: anne.olbeck@gmail.com

Åse Marie Skjeggedal Borgen
Smenstadgata 27. 3070 Sande i Vestfold
Tlf.: 40 06 82 33
E-mail: amsborgen@gmail.com

Heidi Wasseng
Nordmyrvegen 23
7089 Heimdal
Tlf.: 45 85 10 89
E-mail: heidiwasseng@hotmail.com

For mer info, se avlrådets egne side


Jaktrådet:

E-post til hele rådet: jakt@nmlk.no

John Petter Gundersen
Kalliåsen 7, 3280 Tjodalyng
Tlf.: 90 10 33 51
E-mail.: john-p-g@online.no

Tom Jacobsen
Langvei 133, Melås, 4980 Gjerstad
Tlf.: 488 98 851
E-mail: tom.jacobsen@me.com

Henrik Haraldsen
Styrmoes vei 56, 3043 Drammen
Tlf.: 922 16 607
E-mail: henrik_haraldsen@hotmail.no

Utstillingsrådet:

E-post til hele rådet: utstill@nmlk.no

Elisabeth Westby
Slåttmyrvegen 27, 2406 Elverum
Tlf.: 99 72 23 14
E-mail: ewestby79@hotmail.com