Kontakt oss

Norsk Münsterländerklubb

Org nr     :    996 275 132
Konto nr :   7877.08.82094
Jakt          :   5010.05.46350
Utstill      :   1503.20.73597
E-post   :   sekretariat@nmlk.no


Styret

E-post til hele styret: styret@nmlk.no

LEDER:
Bjørn-Roar Eriksen
Barlinveien 5 B, 3080 Holmestrand
Tlf.: 99 55 19 46
E-mail: leder@nmlk.no
(Leder og nestleder er mottagere på denne mailen)

NESTLEDER:

STYREMEDLEMMER:
Jonny Løvstad
Tiurstien 12, 3320 Vestfossen
Tlf.: 97 14 30 50

Tor Danielsen
Bahusvegen 6, 2030 Nannestad
Tlf.: 95 27 50 71

VARAMEDLEMMER:
Siri Weisæth

Inger Johanne Kjorstad
Kilevegen 103, 2647 Sør-Fron
Tlf.: 92 04 51 14

Administrasjon

SEKRETARIAT:
Birte Wold Myhre
Siggerudveien 874, 1400 Ski,
Tlf.: 916 35 963
E-mail.: sekretariat@nmlk.no

KASSERER:
Frode Haugli
Yksetvegen 60, 2388 Brummundal
Tlf.: 47 25 95 83
E-mail.: kasserer@nmlk.no

MATERIALFORVALTER:
Johnny Ruud
Sletta 45, 1807 Askim
Tlf.: 47 33 42 63 / 69 88 58 78
E-mail: johnnyroger71@gmail.com

WEBANSVARLIG:
E-mail: web@nmlk.no

NMLK-REDAKSJONEN FUGLEHUNDEN:
Jan Gogstad Thorsen
Kløversvingen 44, 3612 Kongsberg
Tlf.: 92 06 00 91
E-mail: red.fuglh@nmlk.no

Avlsråd grosser:

E-post til hele rådet: avlgr@nmlk.no

Leder:
Christian Bakke
Glasrudskogen, 3535 Krøderen
Tlf.: 32 14 79 82 / 92 05 06 54

Valpeformidler:
Ernst Evensen
Tukudalen, 3350 Prestfoss
Tlf.: 40 62 56 85

Raseinformasjon/utenlandskontakt:
Bjørn E. Larsen
Postvegen 197, 6040 Vigra
Tlf.: 41 43 80 07

For mer info, se avlrådets egne side

Avlsråd kleiner:

E-post til hele rådet: avlkl@nmlk.no

Leder:
Atle Johannesen
Konvallveien 17, 1911 Flateby
Tlf.: 95 16 22 90

Åse Marie Skjeggedal Borgen
Smenstadgata 27. 3070 Sande i Vestfold
Tlf.: 40 06 82 33

Gidske Houge
Langvei 133, 4980 Gjerstad
Tlf.: 92 89 48 94

For mer info, se avlrådets egne side


Jaktrådet:

E-post til hele rådet: jakt@nmlk.no

Leder:
Henrik Haraldsen
Styrmoes vei 56, 3043 Drammen
Tlf.: 92 21 66 07

John Petter Gundersen
Kalliåsen 7, 3280 Tjodalyng
Tlf.: 90 10 33 51

Tom Jacobsen
Langvei 133, Melås, 4980 Gjerstad
Tlf.: 48 89 88 51

For mer info, se jaktrådets egne side

Utstillingsrådet:

E-post til hele rådet: utstill@nmlk.no

Leder:
Elisabeth Westby
Slåttmyrvegen 27, 2406 Elverum
Tlf.: 99 72 23 14

Henriette Seyffarth
L. P. Wettres vei 50 B, 1392 Vettre
Tlf.: 97 73 18 48

Hilde Balke
Tåsenveien 89 A, 0873 Oslo
Tlf.: 48 02 30 50

For mer info, se utstillingsrådets egne side