Vil du bli NMLK’s mediaredaktør??

Vi trenger deg som vil være redaktør for våre sider i Fuglehunden, og på web. Har du interesse for dette, ikke nøl med å ta kontakt med leder. Det er laget en nøyaktig plan for hva redaktøren skal gjøre, så her er det bare å sette i gang

Som redaktør i FH er det du som samler sammen stoffet til hvert nummer av bladet, setter det sammen, og sender det til trykkeriet.

Som redaktør på web og Facebooksidene våre, legger du ut stoff fortløpende som du får det..

Mye av stoffet er det andre som sender til deg, men det er også ønskelig at du kan bidra med noe stoff selv også.

NMLK betaler honorar for denne jobben.

For nærmere opplysninger, og søknad på jobben, henvendelse til Ernst Evensen, tlf 40625685, mail: leder@nmlk.no