NMLK Tøymerker

Nå kan du bestille vevd NMLK-merke til å sy på klær, sekker og lignende.

Merket er 10 cm i diameter, koster kr 50,00.

Merket sendes i posten som brev. Porto kommer i tillegg.

Bestilling sendes til leder@nmlk.no