Jaktrådet

Leder:
Henrik Haraldsen
Styrmoes vei 56
3043 Drammen
Tlf.: 922 16 607
E-mail: henrik_haraldsen@hotmail.no

John Petter Gundersen
Kalliåsen 7
3280 Tjodalyng
Tlf.: 90 10 33 51
E-mail.: john-p-g@online.no

Tom Jacobsen
Langvei 133
4980 Gjerstad
Tlf.: 488 98 851
E-mail: tom.jacobsen@me.com

Felles e-post: jakt@nmlk.no