Jaktrådet

E-post til hele rådet: jakt@nmlk.no

Leder: Henrik Haraldsen
Styrmoes vei 56, 3043 Drammen
Tlf.: 92 21 66 07

John Petter Gundersen
Kalliåsen 7, 3280 Tjodalyng
Tlf.: 90 10 33 51

Tom Jacobsen
Langvei 133, 4980 Gjerstad
Tlf.: 48 89 88 51