Jaktrådet

Leder: Henrik Haraldsen
Styrmoes vei 56, 3043 Drammen
Tlf.: 92 21 66 07
E-mail: henrik_haraldsen@hotmail.no

John Petter Gundersen
Kalliåsen 7, 3280 Tjodalyng
Tlf.: 90 10 33 51
E-mail.: john-p-g@online.no

Tom Jacobsen
Langvei 133, 4980 Gjerstad
Tlf.: 48 89 88 51
E-mail: tom.jacobsen@me.com

Felles e-post: jakt@nmlk.no