Jaktrådet

E-post til hele rådet: jakt@nmlk.no

Leder:
Geir Kjøpsnes
Bergevegen 121, 2420 Trysil
Tlf: 97 01 29 95

Bjørn E. Larsen
Postvegen 197, 6040 Vigra
Tlf.: 41 43 80 07

Bent Roger Haugen
Ydstinesveien 6, 7514 Stjørdal
Tlf: 92 63 11 33