Ny rasespesifikk avlsstrategi for kleiner münsterländer.

Norsk Kennel Klub har vedtatt at alle raser skal ha en rasespesifikk avlsstrategi fra og med 01.01.2014.

RAS skal bidra til å tydeliggjøre målene klubben har for rasen og beskrive strategien for å nå disse målene. Den vil således, ved siden av avlsplanen, være et viktig verktøy for å sikre en sunn og rasekonform avl i framtiden.

RAS er gyldig i 5 år, og NMLK sitt styre er ansvarlig for at dokumentet revideres og sendes inn for godkjenning hvert 5. år. Årlige evalueringer og eventuelle korrigeringer i avlsarbeidet skal gjennomføres av avlsrådet. Den første versjonen av RAS for Kleiner Münsterländer som ble laget er gyldig ut 2018, og avlsrådet har nå utarbeidet en ny versjon som skal gjelde fra 01.01.2019.

En stor del av grunnlaget for denne versjonen baserer seg på svarene fra medlemsundersøkelsen vi sendte ut i sommer. Vi fikk inn nærmere 230 svar på undersøkelsen, noe som vi er veldig fornøyd med og som har gitt oss gode og representative data. Videre har vi hentet ut mye grunnlagsdata fra NKK sin database som vi har bearbeidet og sammenstilt. Dette har vært et møysommelig arbeide som har krevd mye tid.

I motsetning til forrige versjon har avlsrådet denne gangen valgt å også ta med litt om hårvilt under beskrivelsen av jaktegenskaper. Dette er det flere grunner til, blant annet merker vi en økende etterspørsel etter kleinere som skal benyttes allsidig, for eksempel er det per i dag 31 kleinere som er godkjente ettersøkshunder. Fra et avlsmessig perspektiv er det viktig å få inkludert flest mulig hunder, uansett bruksområde, for å kunne sikre en bred og sunn genetisk basis av avlshunder i den norske populasjonen.

Videre bør vi begynne å forberede oss på den nye rasestandarden som nå ligger til endelig godkjenning hos FCI, da denne beskriver «manglende allsidige jaktegenskaper» og «stum» som diskvalifiserende feil.

Rasespesifikk avlsstrategi 2019

Eventuelle kommentarer til RAS kan sendes til avlkl@nmlk.no

RAS KlM 2019