Nye statutter for uttak til NM lag

NMLKs styre har i styremøte i november vedtatt følgende nye statutter for uttak til NM Lag:

Nye statutter for uttak NM Lag:

  1. Hunden/fører må fylle kriteriene for deltagelse i NM lag som følger av jaktprøvereglene.
  2. Eier må være bosatt i Norge og være medlem i NMLK.
  3. Eier av hunden må selv melde interesse for deltagelse til avlsrådet innen en gitt frist. Eier bør opplyse hvilke meritter hunden har og hvem som skal føre hunden.
  4. Det er avlsrådet som tar ut laget med inntil to reservehunder. Dersom det ikke har meldt seg nok kandidater innen fristen kan avlsrådet fritt ta ut andre hunder for å fylle opp plassene.
  5. Avlsrådet tar ut de hundene/førerne som de mener er de best egnede til å representere klubben i lagkonkurransen. Avlsrådet bør legge vekt på jaktlyst, fart, viltfinnerevne og erfaring fra aktuell prøvegren i tillegg til jaktpremieringer i Norden inneværende og de to foregående år.
  6. Eier av de uttatte hundene kontaktes straks etter at laget er tatt ut og disse må gi ett bindende svar om de er villige til å delta.
  7. Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning dersom laget ikke blir enige.

NMLK dekker startkontingent og jegermiddag kvelden før arrangementet for alle deltagere inkludert reserver på laget.

NMLK bestiller dekken med trykk (f.eks. NM Lag lavland 2018. Norsk Münsterländerklubb) til hele laget inkludert reserver.