NMLK Tøymerker

Nå kan du bestille vevd NMLK-merke til å sy på klær, sekker og lignende. Merket er 10 cm i diameter, koster kr 50,00. Merket sendes i posten som brev. Porto kommer i tillegg. Bestilling sendes til leder@nmlk.no [...]

Nye statutter for uttak til NM lag

NMLKs styre har i styremøte i november vedtatt følgende nye statutter for uttak til NM Lag: Nye statutter for uttak NM Lag: Hunden/fører må fylle kriteriene for deltagelse i NM lag som følger av jaktprøvereglene. [...]

Hårviltkontakt

NMLK har på styremøte vedtatt at vi skal ha en hårviltkontakt. Hårviltkontakten skal informere om det å bruke münsterländeren til allsidig jakt. I første omgang skal denne hårviltkontakten fungere frem til [...]
1 2 3 4 5 26