Avlsråd Grosser

Kontakt informasjon:

E-post til hele rådet: avlgr@nmlk.no

Grosser Münsterländers egen gruppe side på Facebook.

Leder:
Christian Bakke, Glasrudskogen, 3535 Krøderen.
Tlf.: 32 14 79 82 / 92 05 06 54
Jaktprøve- og utstillingskritikker. E-mail: kritikker@nmlk.no

Valpeformidler:
Ernst Evensen, Tukudalen, 3350 Prestfoss
Tlf.: 40 62 56 85

Raseinformasjon/utelandskontakt:
Bjørn E. Larsen, Postvegen 197, 6040 Vigra
Tlf.: 41 43 80 07