Avlsråd Kleiner

Viktig info fra avlsrådet kleiner: Avlsrådet har utarbeidet to skjemaer som vi håper kan være til hjelp når dere skal søke om avlsgodkjenning og godkjenning av parring. Dette fordi vi opplever at flere lurer på hvilke opplysninger avlsrådet egentlig trenger. Samtidig vil det gi et mer helhetlig og likt utgangspunkt i det arbeidet som skal gjøres.

Skjemaene tas i bruk fra 23. oktober 2012. Mottaker av søknadene er den i avlsrådet som til en hver tid har ansvaret for godkjenninger. Se kontaktlista.

Kontakt informasjon:

E-post til hele rådet: avlkl@nmlk.no

Søknad om godkjenning av avlshunder (sendes inntil videre til avlkl@nmlk.no)

Leder:
Atle Johannesen
Konvallveien 17, 1911 Flateby
Tlf.: 95 16 22 90
KLM-International kontakt : klm-i@nmlk.no

Åse Marie Skjeggedal Borgen
Smenstadgata 27. 3070 Sande i Vestfold
Tlf.: 40 06 82 33
Valpeformidler

Reidar Folland
Trygve Strømbergsv. 6 C, 1263 Oslo
Tlf.: 90 02 37 52

Gidske Houge
Langvei 133, 4980 Gjerstad
Tlf.: 92 89 48 94
Jaktprøve- og utstillingskritikker. E-mail: kritikker@nmlk.no