Avlsråd Kleiner

Viktig info fra avlsrådet kleiner: Avlsrådet har utarbeidet to skjemaer som vi håper kan være til hjelp når dere skal søke om avlsgodkjenning og godkjenning av parring. Dette fordi vi opplever at flere lurer på hvilke opplysninger avlsrådet egentlig trenger. Samtidig vil det gi et mer helhetlig og likt utgangspunkt i det arbeidet som skal gjøres.

Skjemaene tas i bruk fra 23. oktober 2012. Mottaker av søknadene er den i avlsrådet som til en hver tid har ansvaret for godkjenninger. Se kontaktlista.

Kontakt informasjon:

E-post til hele rådet: avlkl@nmlk.no

Leder for avlsrådet:
Mangler – ny leder blir valgt på årsmøte
Søknad om godkjenning av avlshunder (sendes inntilvidere til avlkl@nmlk.no)
Internasjonal kontakt. Representant for Kleiner og Grosser i felles avlsråd

Heidi Wasseng
Nordmyrvegen 23
7089 Heimdal
Tlf.: 458 51 089
E-mail: heidiwasseng@hotmail.com
Prøve- og utstillingskritikker.

Anne Olbeck
Røykenveien 385, 1389 Heggedal
Tlf.: 48 19 22 27
E-mail: anne.olbeck@gmail.com

Åse Marie Skjeggedal Borgen
Smenstadgata 27. 3070 Sande i Vestfold
Tlf.: 40 06 82 33
E-mail: amsborgen@gmail.com