Andre annonser

Kriterier for å annonsere kull på siden
Annonsene på godkjent kull sendes avlsrådet avlkl@nmlk.no

Valper:

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Fødselsdato

 
         

Parrede:

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Forventet fødselsdato

 
       
         

Kommende parringer

Oppdretter

Tispe

Hannhund

Forventet parring