Utstillingsrådets medlemmer

E-post til hele rådet: utstill@nmlk.no

Leder:
Trond Jacobsen
Nordhagaveien 6 C, 0491 Oslo
Tlf: 99 72 70 06

Hanne Merethe Buerengen Haugan
Ydstinesveien 6, 7514 Stjørdal

Edvard Rustad
Evjebakken 7, 2625 Fåberg