ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb innkaller til årsmøte for 2012 Sted: Mortens Kro, 2.etg. Adresse: Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan,www.mortenskro.no Tid: Mandag 4.mars 2013 – kl 18.30 Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 28.01.2013. Forslagene sendes: Reidar Folland e-mail: rfolland@online.no eller pr. post:Trygve Strømbergsvei 6C, 1263 Oslo. Kopi til Ove Myhre e-post munster@online.no Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen innen 31.01.2013. Valgkomiteens medlemmer: Harald Bruflot, Øvre Gjellumvei 16 C, 1389 Heggedal Tlf.: 90 11 25 92 E-mail: harald.bruflot@ifs.no Astrid Ellefsen, Hetland, 5582 Ølensvåg Tlf.: 95 97 33 05 E-mail: astrid.ellefsen@gmail.com Atle Johannesen, Konvallvn 17, 1911 Flateby Tlf: 951 62 290 E-mail: atj@live.no Carl-Fredrik Grünert (vara), Kongsskogen 56, 1385 Asker Tlf.: 92 23 38 65 E-mail: cfgrunert@gmail.com Dagsorden: ·         Godkjenning av innkalling og dagsorden ·         Konstituering. Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive           Protokollen og tellekorps ·         Godkjennelse av fullmakter ·         Årsberetninger for 2012 ·         Regnskap for 2012 ·         Budsjett for 2012 ·         Innkomne forslag ·         Valg ·         Utdeling gullmerke Årsmøtepapirene legges ut i papirformat en time før møtet starter. Ved henvendelse til kasserer/sekretær Reidar Folland kan de sendes pr.mail eller vanlig post. Papirene er tilgjengelige 2 uker før dato for årsmøte. Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2012, informasjon om aktiviteter i 2013, samt andre aktuelle saker. Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg. Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte. Det blir enkel bevertning. Vel møtt! Ski, 25.10.2012 Ove Myhre på vegne av styret i Norsk Münsterländer Klubb

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen