Revisjon av regler for «årets münsterländer»

Avlsrådene startet i fjor en prosess med å revidere regelverket for «årets münsterländer». Det kom noen innspill i forbindelse med oppstart av arbeidet, men avlsrådene ønsket å vente på revisjonen av regelverket for fuglehundprøver før vi la fram et forslag. 

Forslag til nye regler legges nå ut på en høring hos medlemmene i tre uker. Vi ønsker velkommen innspill fra alle våre medlemmer. Fristen for å komme med merknader er onsdag. 30. januar. 

Forslag til endring av regelverk

Merknader sendes til avlkl@nmlk.no eller avlgr@nmlk.no.

Nytt regelverk vil bli lagt fram for behandling av styret etter høringen.