Søker distriktkontakt (DK) i Nordland

NMLK søker etter en person som kan være klubbens distriktskontrakt (DK) i Nordland.

DK-ene er NMLK`s representanter ute i distriktene. De er også bindeleddet mellom medlemmene i distriktet. Sentrale oppgaver er å tilrettelegge for, koordinere og eventuelt arrangere aktiviteter for medlemmene i klubben, gjerne i samarbeid med lokale/ regionale klubber eller lokale jeger og fiskeforeninger. DK-ene kan på selvstendig grunnlag planlegge og gjennomføre aktiviteter, men til syvende og sist er de avhengig av innspill og dialog med medlemmene i distriktet.

Hvis du er interessert i å være distriktskontakt i Nordland kan du ta kontakt med nestleder i klubben for mer informasjon.

Eva Kulstadvik
408 79 628, eva-ku@online.no