Spørreundersøkelse ifm RAS

Spørreundersøkelse i forbindelse med RAS

Rasespesifikk Avls-Strategi er et dokument som NKK pålegger alle raseklubber å utarbeide og vedlikeholde. RAS gjelder i 5 år og skal fornyes fra og med januar 2019. Dokumentet skal inneholde status, strategi og eventuelle konkrete tiltak for våre RAS hunders helse, gemytt, jaktegenskaper og eksteriør. For å kartlegge dagens tilstand i rasene våre, har avlsrådene nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer som vi har registrert mailadresser for.

Vi ber om at alle tar seg tid til å besvare undersøkelsen så grundig og nøyaktig som mulig slik at vi får et best mulig dataunderlag for det videre arbeidet.

Under utsendelsen viser det seg at for en del mottagere stoppes mailen i spam-filteret og havner i «Søppelposten». Kontakt Avlsrådet dersom du ikke har mottatt eller finner mailen med link til undersøkelsen.

OBS! Ved en feiltagelse ble det først sendt ut en feil versjon av undersøkelsen. Det er den siste mailen som gjelder.

Hvis det er noe dere savner eller ikke forstår er dere hjertelig velkommen til å kontakte et av avlsrådene.

Hilsen avlsrådene.