Regelverk for tildeling av premier til årets Grosser Münsterländer

For  kåringen av Årets Grosser Münsterländer, er frist for innsending av dokumentasjon 31. Desember.

Eier av hunden må være medlem av Norsk Münsterländer Klubb. For at premien på felt skal deles ut, skal poengsummen være minst 30 poeng, og minimum en 2pr. på felt. Unntatt er Årets unghund hvor det ikke er noen nedre grense, utover at den er premiert på terminfestet prøve. Kun terminfestede prøver i Norge teller med i kåring av Årets Münsterländer. Den enkelte har selv ansvar for å sende inn resultater til avlsrådet.

Den hund som vinner NM skog tildeles automatisk tittelen Årets Grosser Münsterländer totalt!

Premier som Årets Grosser Münsterländer:
Årets Grosser Münsterländer totalt
Årets Grosser Münsterländer unghund
Årets Grosser Münssterländer skog
Årets Grosser Münsterländer lavland
Årets Grosser Münsterländer høyfjell
Årets Grosser Münsterländer samlekombinert UK
Årets Grosser Münsterländer samlekombinert AK
Årets Grosser Münsterländer apportprøvehund UK
Årets Grosser Münsterländer apportprøvehund AK
Årets Grosser Münsterländer utstilling

Regelverk spesielt for unghunder:

Jaktprøve UK høyfjell og lavland:
1 UK = 30 p.
2 UK = 20 p.
3 UK = 15 p.

Deltakelse Høystatusløp unghunder
Semifinale = 5 p.
Finale = 15 p.
Nr. 1 = 50 p.
Nr. 2 = 40 p.
Nr. 3 = 30 p.
Nr. 4 = 25 p.
Nr. 5 = 20 p.
Nr. 6 = 15 p.
Eksempel: Nr. 2 Norsk Derby finale gir 40 + 15 + 5 = 60 p.

Regelverk spesielt for AK hunder:

Jaktprøve AK:
1 AK = 40 p.
2 AK = 30 p.
3 AK = 15 p.

Tildelt ÆP på skog = 45  p.

Fullkombinert:
1. AK = 85 p.
2. AK = 35 p.
3. AK = 20 p.
NM skog:
1. pr. VK = 40 p.
2. pr. VK = 35 p.
3. pr. VK = 30 p.
NM semifinale = 25 p.
NM finale = 35 p.
CK = 45 p.

Plassering i NM skog finale
1 pr. = 100 p.
2 pr. = 80 p.
3 pr. = 70 p.
4 pr. = 60 p.
5 pr. = 50 p.
6 pr. = 40 p.

Eksempel: 3. Pr. NM finale gir 70 + 35 + 25 = 130 p.

VK Høyfjell og lavland:
1 VK = 40 p. Ved 2 dagers VK gis finalestart 10 p.
2 VK = 35 p. Ved 3 dagers VK gis semif.start 10 p.
3 VK = 30 p.
4 VK = 20 p.
5 VK = 15 p. Tildeling av CACIT gir 35 p.
6 VK = 10 p. Tildeling av CK eller res.CACIT 25 p.
Eksempel: 1 VK m/ CACIT gir 35 + 35 + 10 = 80 p.

Deltagelse NM semifinale gir 25 p.
Deltagelse NM finale gir 35 p.
Plassering NM 50 p. Pluss.

Regelverk samlekombinert AK og UK
1. Inntil tre felt/apportprøver kan telles med.
2. Høyeste premiegrad vinner, ved premielikhet gjelder neste punkt.
3. Høyeste poengsum på høyeste premie osv. Ved likhet gjelder neste punkt.
4. Ved likhet i premiegrad og poengsum vinner den yngste hund

Apportpremien teller med den poengsum som er gitt i bedømmelsen, dvs. maks 3 x 10 poeng i AK og 2 x 10 poeng i UK. Feltpremien teller med de poengsummer som er oppgitt i regelverk for årets hund på felt x 2.

Eksempel: Det oppnås 26 p. Apport og 2 AK felt = 26 poeng for apport + 30 poeng x 2 for felt = totalt 86 poeng.

Regelverk apport 
1. Inntil 3 apportprøver kan telles med
2. Høyeste premiegrad vinner, ved premielikhet gjelder neste punkt
3. Høyeste poengsum på høyeste premie osv. Ved likhet gjelder neste punkt.
4. Ved likhet både på premiegrad og poeng vinner den yngste hund.

Regelverk utstilling: 
Inntil 3 utstillinger gjelder.
Pr.Excellent/Very Good CHK/VK/BK/AK/UK/JK – 20p
Pr.Good CHK/VK/BK/AK/UK/JK – 10p
Pr.Sufficient CHK/VK/BK/AK/UK/JK – 5p

CK/Cert = 20p
CACIB/Res. CACIB = 20p

BKK/CKK-plassering = 25p

Jaktpremiert på fuglehundprøve i norden inneværende år = 65p
Den med høyeste poengsum vinner. Ved lik poengsum vinner den yngste hund.

Eks.: Hund som er jaktpremiert inneværende år.
1. Excellent – CERT/CK – BKK – BTK/BHK  – CACIB – Jaktpremie inneværende år
20p 20p 25p 20p = 85 p. x 3utstillinger =255p + 65p for jaktpremie = 320p