Regelverk for tildeling av premier til årets Kleiner Münsterländere

For kåringen av Årets Kleiner Münsterländer, er frist for innsending av dokumentasjon 31. Desember. Helst pr. epost.

Sendes

Gidske Houge, Langvei 133, 4980 Gjerstad
Tlf.: 92 894 894

E-mail: gidske.houge@gmail.com

Eier av hunden må være medlem av Norsk Münsterländer Klubb. For at premien på felt skal deles ut, skal poengsummen være minst 60 poeng. Unntatt er Årets unghund hvor det ikke er noen nedre grense, utover at den er premiert på terminfestet prøve. Kun terminfestede prøver i Norge teller med i kåring av Årets Münsterländer. Den enkelte har selv ansvar for å sende inn resultater til avlsrådet.

Den hund som vinner NM skog tildeles automatisk tittelen Årets Kleiner Münsterländer totalt!

Premier som Årets Kleiner Münsterländer:

Årets Kleiner Münsterländer totalt
Årets Kleiner Münsterländer unghund
Årets Kleiner Münsterländer skog
Årets Kleiner Münsterländer lavland
Årets Kleiner Münsterländer høyfjell
Årets Kleiner Münsterländer samlekombinert UK
Årets Kleiner Münsterländer samlekombinert AK
Årets Kleiner Münsterländer apportprøvehund UK
Årets Kleiner Münsterländer apportprøvehund AK
Årets Kleiner Münsterländer utstilling

Regelverk spesielt for unghunder:

Jaktprøve UK høyfjell og lavland:
1 UK = 30 p.
2 UK = 20 p.
3 UK = 15 p.

Deltakelse Høystatusløp unghunder
Semifinale = 5 p.
Finale = 15 p.
Nr. 1 = 50 p.
Nr. 2 = 40 p.
Nr. 3 = 30 p.
Nr. 4 = 25 p.
Nr. 5 = 20 p.
Nr. 6 = 15 p.
Eksempel: Nr. 2 Norsk Derby finale gir 40 + 15 + 5 = 60 p.

Regelverk spesielt for AK hunder:

Jaktprøve AK:
1 AK = 40 p.
2 AK = 30 p.
3 AK = 15 p.

Tildelt ÆP på skog = 45  p.

Fullkombinert:
1. AK = 85 p.
2. AK = 35 p.
3. AK = 20 p.

NM skog:
1. pr. VK = 40 p.
2. pr. VK = 35 p.
3. pr. VK = 30 p.
NM semifinale = 25 p.
NM finale = 35 p.
CK = 45 p.

Plassering i NM skog finale
1 pr. = 100 p.
2 pr. = 80 p.
3 pr. = 70 p.
4 pr. = 60 p.
5 pr. = 50 p.
6 pr. = 40 p.

Eksempel: 3. Pr. NM finale gir 70 + 35 + 25 = 130 p.

VK Høyfjell og lavland:
1 VK = 40 p. Ved 2 dagers VK gis finalestart 10 p.
2 VK = 35 p. Ved 3 dagers VK gis semif.start 10 p.
3 VK = 30 p.
4 VK = 20 p.
5 VK = 15 p. Tildeling av CACIT gir 35 p.
6 VK = 10 p. Tildeling av CK eller res.CACIT 25 p.
Eksempel: 1 VK m/ CACIT gir 35 + 35 + 10 = 80 p.

Deltagelse NM semifinale gir 25 p.
Deltagelse NM finale gir 35 p.
Plassering NM 50 p. Pluss.

Regelverk samlekombinert AK og UK
1. Inntil tre felt/apportprøver kan telles med.
2. Høyeste premiegrad vinner, ved premielikhet gjelder neste punkt.
3. Høyeste poengsum på høyeste premie osv. Ved likhet gjelder neste punkt.
4. Ved likhet i premiegrad og poengsum vinner den yngste hund

Apportpremien teller med den poengsum som er gitt i bedømmelsen, dvs. maks 3 x 10 poeng i AK og 2 x 10 poeng i UK. Feltpremien teller med de poengsummer som er oppgitt i regelverk for årets hund på felt x 2.

Eksempel: Det oppnås 26 p. Apport og 2 AK felt = 26 poeng for apport + 30 poeng x 2 for felt = totalt 86 poeng.

Regelverk apport
1. Inntil 3 apportprøver kan telles med
2. Høyeste premiegrad vinner, ved premielikhet gjelder neste punkt
3. Høyeste poengsum på høyeste premie osv. Ved likhet gjelder neste punkt.
4. Ved likhet både på premiegrad og poeng vinner den yngste hund.

Regelverk utstilling: 
Inntil 3 utstillinger gjelder.
Pr.Excellent/Very Good CHK/VK/BK/AK/UK/JK – 20p
Pr.Good CHK/VK/BK/AK/UK/JK – 10p
Pr.Sufficient CHK/VK/BK/AK/UK/JK – 5p

CK/Cert = 20p
CACIB/Res. CACIB = 20p

BKK/CKK-plassering = 25p

Jaktpremiert på fuglehundprøve i norden inneværende år = 65p
Den med høyeste poengsum vinner. Ved lik poengsum vinner den yngste hund.

Eks.: Hund som er jaktpremiert inneværende år.
Pr.Excellent  – CERT/CK – BKK – BTK/BHK  – CACIB – Jaktpremie inneværende år
20p 20p 25p 20p = 85 p. x 3utstillinger = 255p + 65p for jaktpremie = 320p