Uttak for VM i Romania 2020 Husk påmeldingfristen 20 oktober

Hvis du ønsker å melde ditt kandidatur til VM for stående fuglehunder, må du melde fra til ditt avlsråd – AVLSRÅD GROSSER – AVLSRÅD KLEINER 

Vi minner om VM uttaket for stående fuglehunder 2020.

VM 2020 for stående fuglehunder vil bli avviklet i Romania for første gang.
Sted: Romania
Tid: Oktober 2020
Middelhavs Cup vil som vanlig bli avviklet i tilknytning til VM slik at det blir en uke med aktivitet.

FKFs VM komite ønsker å invitere til VM uttak lørdag 2. november i Østfold.
Østfold FHK stiller terreng til disposisjon.
Uttaket gjennomføres på en dag – felt, vannapport og leirdueskyting for kandidater til St. Hubertus.
Reglement finnes på FKF sine hjemmesider.
Meld deg på via din raseklubb.
Påmeldingsfrist 20. oktober 2019.
Påmeldingsavgift pr. hund kr. 350
Mer informasjon kommer.
Vi ønsker alle velkommen.

Vennlig hilsen
Cato M. Jonassen Lars O. Farnes Elisabeth Kallevig
VM komiteen