Vil du fortsatt motta Fuglehunden i posten?

Nå er det ikke lenge til utgave 2 av bladet Fuglehunden sendes ut til medlemmenes postkasser. I år, som i fjor, vil bladet også sendes til de som ikke har betalt medlemskapet ennå. 

Bladet sendes ut til alle som var medlem pr 31.12, selv om medlemskapet i Norsk Münsterländerklubb ikke er betalt ennå. 

Om du ønsker å fortsette som medlem i NMLK og motta bladet Fuglehunden, anbefaler vi at du går innom nkk.no og undersøker at all din kontaktinformasjon er i orden. Sjekk at betaling av medlemskap er i orden og at din adresse er korrekt registrert. 
Dette kan for eksempel gjelde de som tidligere kun hadde gårds- eller gatenavn uten husnummer, nå har fått nye adresser med både gate, vei og husnummer. Alle disse detaljene må være i orden slik at bladet kommer frem til riktig mottaker.

Om du ikke ønsker å motta flere utgaver av bladet Fuglehunden kan du sende en mail til redaksjonen på post@bladetfuglehunden.no.