VM for stående fuglehunder 2018 i Spania

Hvis du ønsker å melde ditt kandidatur til VM for stående fuglehunder, må du melde fra til ditt avlsråd – AVLSRÅD GROSSERAVLSRÅD KLEINER innen 5. juni 2018.

Her kommer informasjon vedrørende VM uttak 2018

FKF har nå opprettet en VM komité:
Cato M. Jonassen
Anders Ellefsen
Elisabeth Kallevig (Norges rep. i den Internasjonale VM komiteen)

Årets VM for stående fuglehunder er i Spania 24-27. oktober, nærmere bestemt i nærheten av Toledo,

Middelhavs cup går 22. – 23. oktober.

VM komitèn ønsker å invitere til VM uttak mandag 25 juni, uttaket blir på Østlandet i områder uten fugl og med dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene.
Vi kommer tilbake til sted og klokkeslett, dog vil uttaket gjennomføres på en dag.

Vi ønsker med dette at dere informerer raseklubbene om uttaket og at raseklubbene melder på sine kandidater til FCI representantene for kontinentale og britiske innen 15 juni 2018.

MvH

Cato M. Jonassen og Anders Ellefsen

Reglement finnes på FKFs hjemmesider.
http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/vm-siden/vm-informasjon