ÅRSMØTE for 2020

ÅRSMØTE for 2020

Det vises til tidligere kunngjøringer

STYRET I NORSK MÜNSTERLÄNDER KLUBB INNKALLER HERVED TIL ÅRSMØTE FOR 2020, TIRSDAG 9. MARS 2021 KL. 18.30

Grunnet situasjonen rundt covid-19 blir årsmøtet avholdt digitalt på Teams.

Påmelding til årsmøtet gjøres via e-post til NMLK sekretariatet sekretariat@nmlk.no med kopi til styret styret@nmlk.no
Frist for påmelding er satt til tirsdag 2.3.2021. Eventuelle fullmakter må sendes i signert form sammen med påmeldingen.
Påmelding må inneholde opplysninger om navn på medlem, e-post som møte-lenk skal sendes til og mobil telefon hvor deltaker kan kontaktes før/ under møtet.
De som er påmeldt vil mottatt en e-post med link til selve møtet og litt praktisk informasjon. Dette skjer etter at påmeldingsfristen er utløpt. Pass på å sjekke rotemappen, spam filter etc om du ikke finner e-posten.

DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Konstituering

a. Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps
b. Godkjennelse av fullmakter

3. Årsberetninger for 2020

4. Regnskap for 2020

5. Revisjonsrapport for 2020

6. Budsjett for 2021

7. Vedta nye lover for NMLK i samsvar med lov-mal for klubber FKF og NKK.

8. Medlemskap i Kleiner Münsterländer International (KLMI-I).
a. Beslutte om NMLK skal melde seg ut eller fortsette å være medlem.

9. Hårvilt kontakt (HVK) i NMLK.
a. Beslutte om NMLK fortsatt skal ha denne rollen eller om den skal avvikles.

10. 11. Valg
Årsmøtepapirene kan bestilles oversendt pr. mail ved henvendelse til sekretariat@nmlk.no eller leder@nmlk.no. Oppgi medlemsnummer og medlems navn ved henvendelsen.

VEL MØTT!

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen