NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Invitasjon til årsmøte

ÅRSMØTE

PÅ TEAMS

Norsk Münsterländerklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte onsdag 8. mars 2023, kl. 19.00.

Sted: Møtet blir avholdt på Teams. Påmelding må foregå på e-post for å kunne invitere inn med lenke.

Påmelding sendes sekretariat@nmlk.no innen 6. mars 2023.

Eventuelle fullmakter må sendes i signert form sammen med påmeldingen. Påmelding må inneholde opplysninger om navn på medlem, e-post som møte-lenke skal sendes til og mobiltelefon hvor deltaker kan kontaktes før/ under møtet. De som er påmeldt vil mottatt en e-post med lenke til selve møtet og litt praktisk informasjon. Dette skjer etter at påmeldingsfristen er utløpt. Pass på å sjekke rotemappen, spam filter etc om du ikke finner e-posten.

 Følg med på www.nmlk.no blant annet for ytterligere opplysninger om påmeldings innhold.

Innkomne saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 1. februar 2023. Innkomne saker sendes på mail til sekretariat@nmlk.no.

Medlemmene oppfordres til å sende inn forslag på kandidater til valg. Forslag sendes valgkomiteen snarest og innen 1. februar 2023


VALGKOMITEENS MEDLEMMER:

Bjørn Roar Eriksen – tlf. 995 59 046 – bjorn.r.eriksen@gmail.com
Henriette Seyffarth – tlf. 977 31 848 – henriette.seyffarth@gmail.com
Edvard Rustad – tlf. 957 97 987, – e.rustad@online.no
Thea Tingelstad Eeg – tlf. 482 04 618 – thea.t.eeg@gmail.com


DAGSORDEN:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering
Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps
Godkjennelse av fullmakter
Årsberetninger for 2022- Regnskap for 2022 – Budsjett for 2023
Innkomne forslag
Valg

Årsmøtepapirene er tilgjengelig pr. mail 2 uker før dato for årsmøtet ved henvendelse til sekretariat@nmlk.no.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med informasjon om aktiviteter i 2023 samt andre aktuelle saker.

Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg!

Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte.

Vel møtt!
Styret – Norsk Münsterländer Klubb

Foto: Eira – Sondre Jakobsen

SØK