APPORTPRØVE I GJERSTAD 5. JULI

APPORTPRØVE I GJERSTAD 5. JULI

NMLK inviterer til apportprøve søndag 5. juli ved Fisketjenn/Statskog i Gjerstad.

Prøvenummer : 55-20014

Det er krav til sauerenhetsbevis.

Pga. koronasituasjonen må vi gjennomføre ekstra tiltak utover de ordinære reglene. Disse kan endres fortløpende ettersom myndighetene kommer med nye regler for gjennomføring av arrangement.

  • Alle må ha med egen fugl til øvelsene.
  • Kopi av registreringsbevis, vaksinasjonskort og sauerenhetsbeviset må sendes i forkant til prøveleder på e-post: gidske.houge@gmail.com.
    Påmeldingen vil først være formelt godkjent når beløpet er innbetalt, og papirer er mottatt.
  • Oppdaterte smittevernregler tilsier at det maks kan være 200 personer tilstede på prøven. Tidligere øvre grense for antall påmeldte er derfor hevet. Det er likevel viktig for oss å ha kontroll på alle som deltar, og det er derfor svært viktig at det oppgis korrekt fører av hund ved påmelding.
  • Eventuelt publikum må meldes inn på forhånd.
  • Vi ber om at avstandskrav mellom deltakere holdes gjennom hele prøven.
  • Ved mange påmeldte kan det bli todelt opprop på prøven.

Det er ikke tilgang til strøm eller vann på området. Det vil heller ikke bli noe kiosksalg. Husk å ta med godt med mat og drikke.

Apportprøven koster 375.  Påmeldingsfrist 28. juni. Påmelding skjer via NKK sine sider. https://www.nkk.no/pamelding/category961.html

 

Dommere: Eva Kulstadvik, Randi Schulze, Lisbeth Reinertsen, Ove Myhre og Ernst Evensen.

 

Prøveleder: Gidske Houge, 92894894, gidske.houge@gmail.com

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen