APPORTPRØVE MED TRENINGSDAG PÅ MALUNGEN 11/7 og 12/7

APPORTPRØVE MED TRENINGSDAG PÅ MALUNGEN 11/7 og 12/7

NMLK inviterer til apporttrening lørdag 11/7 og prøve 12/7 ved Malungtjernet i Stange allmenning. Prøvenummer : 55-20016

Påmelding til treningen skal skje til prøveleder per mail.
Det vil være mulig å bestille klubbfugl til treningsdagen dersom man ikke har tilgang til egen fugl, men dette MÅ bestilles på forhånd !

Det vil bli muligheter for å ta apportbevis for de som trenger dette. Deltakeren må selv ha med apportfugl som er tillatt brukt ved apportbevis prøve.

Det er krav til sauerenhetsbevis på allmenningens område, så denne gangen må dere ta kopi av sauerenhetsbeviset og registreringsbevis i forkant og sende per mail eller sms til jaktrådet på adresse: jakt@nmlk.no 
Det vil ikke bli tatt stikkprøver ved oppmøte, og manglende sauebevis vil måtte avvises.
Påmeldingen vil først være formelt godkjent når beløpet er innbetalt, OG sauerenhetsbeviset er mottatt.

Det vil det være maks 5 deltakere per instruktør, og det vil være fokus på smittereduserende tiltak. Vi vil følge de til enhver tid gjeldene forskrifter med tanke på avstand, antall deltagere osv.
I praksis vil dette bety maks 25 deltagere på treningsdagen.
Medlemmer vil bli prioritert ved ellers like kriterier.

Det vil være tilgang til campingområdet på jordet like bortenfor oppropsområdet, og det koster 50,- per natt for telt og  campingvogn/bobil. Det er ikke tilgang til strøm eller vann på campingområdet.   Avstandsreglene gjelder også for parkeringen.
Det vil dessverre heller ikke bli noe kiosksalg i år.

På selve prøven må deltakerne ha med egen fugl, eller ha kjøpt fugl av klubben i forkant.
Husk da på at du trenger 2 fugler av samme art både på spor og søkapporten i AK.

Treningsdagen koster 250,- for medlemmer, og 400,- for ikke medlemmer + evt. klubbfugl (due 50,- og and 100,-).

Betal til kontonr. 5010.05.46350. Merk betaling AM20 + navn. Husk å angi hva det gjelder

Påmelding per mail til prøveleder, frist  3/7.

Apportprøven koster 375,- + evt. klubbfugl.  Påmeldingsfrist 6/7.

Påmelding må skje her: https://www.nkk.no/pamelding/category961.html

Ved mange påmeldte kan det bli todelt opprop på prøven.

Prøveleder: Bjørn E. Larsen, 41438007, bjela54@gmail.com

Veibeskrivelse. https://goo.gl/maps/hkxrpgepEWdhawhP9

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen