NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Årets hunder 2022

VI GRATULERER

ÅRETS KLEINER MÜNSTERLÄNDERE og ÅRETS GROSSER MÜNSTERLÄNDERE 2022!

Det har i visse grener vært en formidabel innsats. Vi gleder oss til prøver og utstillinger i 2023 og ny konkurranse om plasseringene. Plaketter blir utdelt under sommersamlingen på Dovre eller tilsendt for de som ikke er tilstede der.

For detaljerte lister over alle grossere se her.

For detaljerte lister over alle kleinere se her.

Hilsen Alvsråd Kleiner og Avlsråd Grosser!

SØK