Årsmøte 2021

Norsk Münsterländer Klubb annonserer årsmøte for 2021

NB. Situasjonen rundt covid-10 er uavklart. Følg med på www.nmlk.no vedrørende endringer
og hensyn som må tas i den sammenheng.

Årsmøtet avholdes 8 mars 2022 Kl: 18:30 på Mortens Kro.

Dette er tidligere også publisert på aktivitetskalenderen

 

Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret 1. februar 2022.
Forslagene sendes på mail til sekretariat@nmlk.no med kopi til leder@nmlk.no
Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen snarest og innen 1. februar 2022.

VALGKOMITEENS MEDLEMMER:
Bjørn Roar Eriksen – tlf. 995 59 046 – bjorn.r.eriksen@gmail.com
Henriette Seyffarth – tlf. 977 31 848 – henriette.seyffarth@gmail.com
Edvard Rustad – tlf. 957 97 987, – e.rustad@online.no
Thea Tingelstad Eeg – tlf. 482 04 618 – thea.t.eeg@gmail.com

DAGSORDEN:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering
Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps
Godkjennelse av fullmakter
Årsberetninger for 2021 – Regnskap for 2021 – Budsjett for 2022
Innkomne forslag
Valg
Årsmøtepapirene legget ut i papirformat 1 time før møtet starter og er ellers tilgjengelig
pr. mail 2 uker før dato for årsmøtet ved henvendelse til sekretariat@nmlk.no eller leder@nmlk.no.
Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med bl.a. premiering av årets hunder 2021, informasjon om aktiviteter i 2022 samt andre aktuelle saker. Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg!
Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling og at mange vil benytte anledningen til
å møte de nye tillitsvalgte. Gjeldende retningslinjer for smittevern vil bli ivaretatt.
VEL MØTT!
STYRET – NORSK MÜNSTERLÄNDER KLUBB

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen