Garm av Hundremeterskogen

Hann
Født: 12 juli 2012
Garm av Hundremeterskogen
Eier: Tommy Lemstad
Jaktpremiert i Norge: nei
Jaktpremiert i Norden (utenfor Norge) : nei
Snitt jaktlyst av alle starter: 2
Høyde: 63
Premiert på blod-/ferskspor: Nei
Premiert i apport: nei

Oppdretter:

Line Ørmen

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen