NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Bevgelige blod- og fersksporprøver

I år arrangerer NMLK  bevegelig blod- og fersksporprøver over hele landet. Påmelding skjer via NKK’s terminliste.

Bevegelig blodsporprøve 1. januar – 31. desember 2023.

Bevegelig fersksporprøve 1. januar – 30. april og 1. juli – 31. desember.

Hilsen Jaktrådet.

SØK