NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Eget apportvilt eller klubbfugl på klubbmesterskapet

Alle AK hunder som får godkjent fuglearbeid under klubbmesterskapet skal apportere. Vi tar med to duer til hvert parti, men dere må gjerne ha med eget apportvilt.

 

Her er oversikten over poengberegningen som brukes under klubbmesterskapet.

Poengberegning

Jaktlyst 0 – 10 poeng
Reviering 0 – 10 poeng
Viltfinnerevne -10 – 10 poeng
Fuglebehandling -2 -10 poeng
Diskvalifiserende regelbrudd -5 – 0 poeng

0 = dårlig
1-3 = svakt
4-5 = godt
6-7 = meget godt
8-9 = fremdragende
10 = særdeles fremdragende

Viltfinnerevne Maks 10 poeng

1 fuglearbeid = 7 poeng
2 fuglearbeid = 9 poeng
3 fuglearbeid = 10 poeng
Misbrukt sjanse på fugl -1 – -2 poeng
Slått i fugl – 3 poeng

Fuglebehandling -2 -10 poeng

Hvert fuglearbeid kan gi -1 – 5 poeng

Diskvalifiserende regelbrudd maks – 5 poeng

Stjeler stand i AK – 2 poeng
Nekter å reise fugl – 2 poeng
Litt urolig i fugl – 1 poeng
Veldig urolig i fugl – 2 poeng
Nekter å apportere – 2 poeng

SØK