NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Etablering av arbeidsgruppe for å oppdatere avlssystemet

Etablering av arbeidsgruppe for å oppdatere avlssystemet

NMLK har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå et oppdatert avlssystem for münsterländer-rasene. Arbeidsgruppen består av medlemmer fra avlsrådene og eksterne med aktuell kompetanse.

NMLK har ansvaret for å forvalte og fremme rasene kleiner og grosser münsterländer. Avlssystemet som brukes er svært viktig for å sikre sunn hundeavl og fremgang for rasene, og det er viktig at systemet er basert på fakta og er hensiktsmessig utformet. Praktisk og økonomisk gjennomførbarhet skal også hensyntas.

Arbeidsgruppen skal levere skriftlig forslag til styret innen august 2022.

Les arbeidsgruppens mandat her: Mandat arbeidsgruppe

Hvis du ønsker å komme med innspill til gruppen, ta kontakt med
– Avlsråde grosser  avlgr@nmlk.no

– Eirik Vannebo, avlsrådet kleiner avlkl@nmlk.no

SØK