FULLKOMBINERTPRØVE 22. SEPTEMBER

NMLK arrangerer fullkobinertprøve i samband med at vi arrangerer skogsfuglprøve på Stange 22. september 2019

Fullkombinert er en krevende øvelse. Først skal hundene prestere på høyt nivå på felt, gjerne minimum 60 minutter, dernest skal de samme dag gjennomføre en full apportprøve. Hvor vanskelig dette er viser resultatene de siste årene, i 2015 var det 1 1. AK FK i Norge, i 2016 var det 5, i 2017 var det 3, og pr september 2018 er det 3 stk som har oppnådd 1. AK Fullkombinert.

Fullkombinertprøve 22. September

Prøvested
Stange og Romedal allmenning, sekretariat og overnatting på Gammelsaga. Det vil bli jegermiddag og lotteri lørdag kveld.

Avkjøring fra E6 ved Skaberud i retning Vensvangen (ca. 12 km fra E6). Bomveg.

Det er også veiforbindelse til Gammelsaga fra Rasen og Odal.

Påmelding:
Påmeldingsfrist er 10.09.19.
Påmelding må gjøres på WEB via NKK sine sider; www.nkk.no
Logg inn på min side/dog web, eller gå inn via terminlista. Velg påmelding i menyen til høyre. Velg påmelding Fuglehundprøve skogsfugl høst. Finn Stangeprøven i listen og velg påmelding på web og følg videre instrukser der. For skogsfuglprøven er AK1 lørdag og AK2 søndag. Fullkombinert har kun AK1.

Deltagerliste/venteliste vil bli lagt ut på siden har så fort det er klart. Endelige partilister kunngjøres ved opprop. Opprop kl. 08.00 både lørdag og søndag.
NB! Husk gyldig sauebevis, vaksinasjonspapirer og registreringspapirer. Eneste lovlige hjelpemiddel er markeringsdekken (ikke gps, bjelle el.). Vi ber deltagerne sette seg godt inn i prøvereglementet på forhånd. Hunden må være fylt 2 år for å stille på prøven.

Det er krav til utført apport for alle premiegrader på skog. Deltager har selv ansvar for å ta med eget apportobjekt, dette må godkjennes av dommeren før bruk.

For de som skal delta på fullkombinertprøven og ønsker å bruke klubbfugl (duer/and) må det bestilles og betales viltavgift innen påmeldingsfristen. Viltavgift kr 150,-.                            

Betales til ktonr 5010.05.46350 husk å merke det med Stangeprøven, og hva det gjelder

Prisliste:

◾Overnatting inne (husk å ta med sovepose/sengetøy) kr. 200 per natt.
◾Overnatting campingvogn kr. 100 per natt.
◾Overnatting telt/lavvo kr. 50 per natt.
◾Jegermiddag lørdag kveld kr. 200.
◾Viltavgift til fullkombinertprøven kr. 150

Overnatting kan bestilles hos Prøvesekretær: Bjørn Larsen tlf. 41 43 80 07, jakt@nmlk.no

Betales til ktonr 5010.05.46350 husk å merke det med Stangeprøven, og hva det gjelder

Kontaktpersoner:
Prøvesekretær: Bjørn Larsen tlf. 41 43 80 07, jakt@nmlk.no
Prøveleder: Ernst Evensen tlf 40625685, leder@nmlk.no

Velkommen til Stangeprøven.

Norsk Münsterländerklubb v/jaktrådet

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen