NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Fullkombinertprøve på Budor/Størigaarden

Fullkombinertprøve på Budor/Størigaarden

Norsk Münsterländerklubb ønsker velkommen til fullkombinertprøve mot skog på Budor/ Størigaarden søndag 4.9.2022.

Prøven er en liten endagsprøve uten overnatting og vil foregå i terrengene til Løiten Allmenning. Det er ikke tillatt å sette opp campingvogner i området. Det foregår sauesanking denne helga og for å få tillatelse til å avholde prøve må vi ta hensyn til at de trenger parkeringsplassene i allmenningen til sine kjøretøy. Dersom noen deltagere skulle ønske overnatting kan vi anbefale Budor Gjestegård som ligger like i nærheten.

Partilister og tid/sted for opprop vil bli publisert på NMLK.no når det nærmer seg prøven.

Påmelding på web via terminlista til Norsk Kennelklubb. Påmeldingsavgift er kr. 600. Alle deltagere må ha eget apportvilt. Tillatt apportvilt er jaktbare fuglearter og nytt av året er at det som en prøveordning i tillegg til fersk eller opptint fugl, tillattes tørket og frossen fugl. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter som kan erstattes med noe egnet. På vannøvelsen tillates dummy som er dekket med fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Apportobjektene skal ha en gjenkjennelig vekt/form ifht tillatt fuglevilt. Det er ikke tillatt med nett på apportobjektene, med unntak av vannøvelsen.

Alle deltakere er forpliktet til å medbringe sauerenhetsbevis som ikke er eldre enn to år under prøven. Alle startende må fremvise gyldig sauerenhetsbevis ved opprop og de som mangler dette vil bli avvist.

Påmeldingsfrist er satt til 21.08.22. Dersom det er fulltegnet når påmeldingsfristen har utløpt vil det bli foretatt trekning og satt opp venteliste. Dersom det fortsatt skulle være ledige plasser vil det bli åpnet for utvidet påmeldingsfrist på web.

Telefon prøvesekretær 40879628, email: eva-ku@online.no

NB! Husk å kjøre forsiktig da det er mye sau og kyr langs veien.

NMLK ønsker velkommen til en trivelig dag på skogen i Budor.

 

SØK