NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Gratulerer til de premierte på fullkombinertprøven på Budor

Gratulerer til Fugleskogens GTC-Ghost m/fører John Gunnar Tamlag 2. Ak fullkombinert. Fugleskogens Trinny m/fører Halvard Dreng 1. AK fullkombinert og prøvens beste hund. Fikk også napp I Bergtuns vandrepremie. Bjørlias Karma m/fører Eva Kulstadvik 1. AK fullkombinert.

Takk til sponsor dyrefor.no som stilte med forpremier og magasinet.no som stilte med dommergaver.

NMLK gratulerer

SØK