NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Gratulerer til Krutlaheimens Frøys med eier/fører Halvard Haanes med 3 UK

Gratulerer til Krutlaheimens Frøys med eier/fører Halvard Haanes med 3 UK på Geiloprøven

NMLK gratulerer

SØK