NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Hårviltkontakt

NMLK har på styremøte vedtatt at vi skal ha en hårviltkontakt.

Hårviltkontakten skal informere om det å bruke münsterländeren til allsidig jakt. I første omgang skal denne hårviltkontakten fungere frem til årsmøte 2020, hvor det skal avgjøres om vi skal fortsette med denne ordningen.

Kontaktinformasjon:

Eirik Tranaas Vannebo

Røsslyngvegen 12

7227 GIMSE

Tlf-  97126197

Epost: haarvilt@nmlk.no

SØK