I forbindelse med korona-pandemien har NKK besluttet å permittere de fleste medarbeiderne våre helt eller delvis. Dette vil naturligvis ha store konsekvenser for drift, og vil påvirke medlemmer, oppdrettere, hundeeiere og andre interessenter. Vi ber om forståelse for situasjonen.

Av juridiske, økonomiske og praktiske årsaker trer de fleste permitteringene i kraft fra og med 1. april. Frem til denne datoen vil medarbeiderne primært arbeide med tilrettelegging, krisehåndtering og å få på plass løsninger, ordninger, «vanlige spørsmål og svar»-ressurser til nettsider mv. Driften er derfor allerede sterkt påvirket.

Registreringstjenester

Alle elektroniske selvbetjente løsninger (NKKs Min side) vil fungere som vanlig.

Elektroniske kullregistreringer, eierskifter og kennelnavnsøknader vil fremdeles bli behandlet. Omregistreringer med innsending av originaldokumenter blir behandlet.

Manuelle registreringer av kull og eierskifter vil ikke bli prioritert, vi anbefaler alle å benytte seg av våre elektroniske løsninger. Innkommende post blir håndtert, innkommende dokumenter blir ivaretatt. Manuelle registreringer vil bli behandlet etter innsendingsdato så snart kapasiteten tillater det.

Ordinære saksbehandlingstider vil ikke kunne beregnes overholdt.

Telefontjenesten for registrering blir stengt fra og med 1. april. Alle henvendelser og spørsmål rundt nye registreringer må sendes på epost til registrering@nkk.no. Beskriv saken/spørsmålet utfyllende.

Purringer på saker som er i behandling vil ikke bli besvart. Informasjon om disse sakene finner man ved pålogging på Min side.

Vi viser til bruksanvisninger og «Spørsmål og svar»-sider på www.nkk.no. Her finner dere informasjon om både nyregistrering og hvordan dere kan følge saken frem til godkjenning.

Helsetjenester

Avlesing av røntgenbilder: HD, AD, spondylose og ryggsøyle hos dachshund, samt DNA-tester, vil gå som normalt også fremover. Alle CD/DVD blir sendt til avlesere som vanlig med unntak av analoge røntgenbilder.

Skjemaer for avlesing av røntgenbilder bestilles elektronisk på Min side.
Ordinære saksbehandlingstider vil ikke kunne beregnes overholdt.

Telefonhenvendelser vil bli forsøkt besvart, men det vil ikke være saksbehandler til stede hver dag. Mail til helse@nkk.no vil bli besvart men det kan ta noen dager å få svar.

Veterinærbemanningen hos oss er vesentlig redusert.
Henvendelser fra medlemsklubber og forbund, samt veterinærer i klinisk praksis, vil besvares i så stor grad kapasiteten tillater.
Forlenget svartid må påregnes.

Helse- og avlsspørsmål fra enkeltmedlemmer vil ikke bli besvart i denne perioden.

Aktiviteter, kurs mv

Myndighetene har stanset alle kultur- og idrettsarrangementer, og NKK har derfor heller ingen aktiviteter. Stansen gjelder foreløpig frem til og med 13. april (informasjon fra pressekonferansen 24. mars).

Aktivitets – og Organisasjonsavdelingen er sterkt redusert bemannet. Det vil ikke være mulighet for å nå avdelingen på telefon etter 1. april. Ordinære saksbehandlingstider vil ikke kunne beregnes overholdt.

Klubber og forbund som har praktiske spørsmål rundt arrangementer kan sende disse til utstilling@nkk.no (gjelder alle typer arrangementer). Beskriv saken utfyllende.

Henvendelser som gjelder årsmøter, disiplinærsaker eller andre organisatoriske forhold rettes til org.avd@nkk.no. Det må beregnes langt lengre svartid enn normalt.

Medlemsspørsmål og kontingentspørsmål

Alle endringer i ditt medlemskap kan gjøres på NKK Min side.

Har du utfordringer med å få Min side til å fungere – send en epost til medlem@nkk.no. Ordinær svartid på inntil 3 arbeidsdager vil ikke kunne opprettholdes.

På Min side kan du også betale medlemskapet ditt med kort. Ved kortbetaling på Min side vil medlemskapet bli aktivt umiddelbart. De som får papirfaktura/purring de nærmeste ukene, vil også kunne betale denne ved å benytte kortbetaling inne på Min side i stedet for å betale i nettbanken.

Har du spørsmål vedr. kontingentinnbetaling/purring/faktura – send en epost til regnskap@nkk.no. Ordinær svartid på 3 dager vil ikke kunne opprettholdes.

Vi ber om at det ikke purres på allerede sendte eposter.