I dag debuterte Blåfjellmyra’s Krekling i utstillingsringen

I dag debuterte Blåfjellmyra’s Krekling til Morten Alexander Olafsen
i utstillingsringen og fikk Excellent, CK 1.BHK BIR på Bestemorenga Bodø
NMLK gratulerer

SØK

Sidekart

Alle sider

STØRRE SKRIFT - WINDOWS

Bruk tastaturet - Hold nede ctrl kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du ctrl kanppen og – (minus) knappen

STØRRE SKRIFT - MAC

Bruk tastaturet - Hold nede CMD kanppen samtidig som du klikker på + (pluss) knappen.

For å gjøre teksten mindre bruker du cmd kanppen og – (minus) knappen