NORSK MÜNSTERLÄNDERKLUBB siden 1972

Innkalling til årsmøte 1.mars 2017

ÅRSMØTE

Norsk Münsterländer Klubb innkaller til årsmøte for 2016
Sted: Mortens Kro, 2.etg. Adresse: Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan (kart), www.mortenskro.no
Tid: Onsdag 1.mars 2017 – kl 18.30

Forslag på saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være sendt styret innen 30.01.2017.
Forslagene sendes mail: ernst@fuglejakt.no
Eller pr. post til sekretær: Ernst Evensen, Tukudalen, 3350 Prestfoss

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen innen 30.01.2017.

Valgkomiteens medlemmer:

Terje Leidland, Hammerenveien 23, 1912 Enebakk
Tlf.: 915 26 593 E-mail: terjeleidland@live.com

Pål Berge, Stigerveien 5, 3031 Drammen
Tlf.: 975 47 160 E-mail: piberge@online.no

Hans Arne Pettersen, Ribstonveien 26, 0586 Oslo
Tlf.: 959 37 852 E-mail: geje@online.no

Dagsorden:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering.
Valg av møteleder, referent, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps
Godkjennelse av fullmakter
Årsberetninger for 2016
Regnskap for 2016
Budsjett for 2017
Innkomne forslag
Valg

Årsmøtepapirene legges ut i papirformat en time før møtet starter.
Ved henvendelse til sekretær Ernst Evensen kan de sendes pr.mail eller vanlig post.
Papirene er tilgjengelige 2 uker før dato for årsmøte.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med blant annet premiering av årets hunder 2016,
informasjon om aktiviteter i 2017, samt andre aktuelle saker.
Benytt anledningen til å ta opp saker som opptar deg.
Styret håper på godt fremmøte, en aktiv generalforsamling,
og at mange vil benytte anledningen til å møte de nye tillitsvalgte.

Det blir enkel bevertning.

Vel møtt!
Styret – Norsk Münsterländer Klubb

(Utskriftsvennlig PDF versjon)

SØK